Trailer The Wolf (2020)


Sinopsis
Menjelang akhir Dinasti TAng, Zhu Wen merebut tahta dan mendirikan kerajaan Liang. Seoarang anak yang tinggal di gunung secara tidak sengaja jatuh dari tebing ketika mencoba menyelamatkan anak-anak serigala. Dia kemudian di selamatkan oleh Zhu Wen yang mengadopsi dia sebagai seorang putra dan diganti namanya menjadi Zhu Youmen. Sepuluh tahun kemudian pemuda itu di berikan gelar Pangeran Bo dan jatuh cinta pada Zhai Xing putri seoarang gubentur. Zhai Xing menemukan bahwa Zhu Youwen baik dan terlepas dari status nya dan kedua nya terjerat dalam perebutan kekuasaan .

Details
Drama: The Wolf
Native Title: 狼殿下
Also Known As: Lang Dian Xia , The Majesty of Wolf , His Royal Highness , His Royal Highness Wolf , Lang Dianxia , His Majesty of Wolf
Director: Chen Yu Shan, Cao Hua, Wang Wei
Genres: Historical, Romance, Wuxia, Fantasy
Country: China
Episodes: 49
Aired: Nov 19, 2020
Aired On: Thursday
Original Network: Tencent Video, iQiyi, Youku, iQiyi
Duration: 45 min.
Country: China

Main Role
Darren Wang - Chu You Wen / Prince Bo
Li Qin - Ma Zhai Xing / Princess Ping Yuan
Sean Xiao - Ji Chong / Li Ju Yao / Prince Chuan
Xin Zhi Lei - Yao Ji
Guo Shu Yao - Bao Na [Khitan princess]

Support Role
You Wei Lin - Chu You Gui [Third son of Chu Kui]
Ding Yong Dai - Chu Kui / Emperor of Yang
Shi Liang - Li Cun Xu / Prince Jin
Zang Hong Na - Ma Jing [Descendant of a general]
Daniel Zhang - Wen Yan / Night Fury
Osborn Chen - Mo Xiao [Leader of the Night Fury]
Li Long - Ma Yi Han [General of Ma Army]
Daniel Gong - Li Ji Ji [Prince Jin's elder son]
Will Song - Ma Jun [Zhai Xing's brother]
Hu Xiao Ting - Madame Ma
Zhao Chong Yue - Wang Xiang [Housekeeper of Ma Manor]
Jessie Li - Xiao Feng [Zhai Xing's attendant]
Da Lu - Jing Xiang [Prime Minister of Yang]
Liu Hao Yan - Shi En

Fitur ini masih dalam proses
Fitur ini masih dalam proses