Trailer The Lady in Butchers House (2022)

Sinopsis
The Lady in Butcher’s House mengisahkan mengenai seorang pria bernama Qing Jia yang sudah hidup sebagai yatim piatu sejak masih muda.
Namun ia selalu belajar dengan rajin dan selalu menjadi yang terbaik di kelasnya. Ia kemudian menikahi seorang wanita bernama Hu Jiao.
Hu Jiao merupakan putri dari keluarga tukang daging yang bahkan tidak tahu cara membaca dan menulis. Namun ia memiliki kepribadian yang ceria dan positif.
Memiliki posisi yang kuat sebagai hakim daerah membuat Qing Jia bersama sang isteri menguak banyak kasus korupsi yang terjadi.

Details
Drama: The Lady in Butcher's House
Native Title: 玉面桃花总相逢
Also Known As: Tu Hu Jia De Xiao Niang Zi , Yu Mian Tao Hua Zong Xiang Feng , 屠户家的小娘子 , 玉面桃花總相逢 , 屠戶家的小娘子
Director: Mao Kun Yu
Screenwriter: Cao Xiao Tian
Genres: Historical, Comedy, Romance
Episodes: 36
Aired: Apr 1, 2022 - Apr 18, 2022
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Original Network: Hunan TV, Mango TV
Duration: 45 min.
Country: China

Main Role
Baby Zhang - Hu Jiao
 Tong Meng Shi - Xu Qing Jia
 
Support Role
Zhao Yong Zhan - Chen Yuan Wai
 Chen Yi Long - Gao Zheng [County Lieutenant]
 Zeng Yi Xuan - Yu Niang [Teahouse owner]
 Wang Ruo Lin - Prince Ning
 Ren Yu - Cui Wu Lang
 Li Chang - Jia Quan [Jia Chang's aide]
 Kong Yu Hao - Zhen Fu Gui
 Peter Cai - Yong Shou [County Deputy]
 
Guest Role
Xu Wai Luo - Xu Qing Jia [Young]
 Sheng Hui Zi - Lin Cui [Hu Qiao's bestie] (Ep, 1-5)
 Daniel Feng - Hu Hou Fu [Hu Qiao's elder brother] (Ep. 1-5)
 Dong Yan Lin - Hu Ting Zhi [Hu Qiao's father] (Ep. 1-5)
 Min Zheng - Jia Chang [Minister] (Ep. 2, 15)
 He Yong Sheng - Master Fu -\
 Li Hao Zhen - Jia Yi
 Li Xin Ai - Ge Sang
 Zhong Fu Xiang- Zhu Ting Xian (Ep. 6-15)
 Zhou Yun Shen- Song Ya Si
 Lai Chang Fu - Master Chen
 Jiang Xiao Lin - Lin A Niu [Lin Cui's brother] (Ep. 1-5)

 


 

Fitur ini masih dalam proses
Fitur ini masih dalam proses