Trailer The Blue Whisper: Part 2 (2022)

 
Sinopsis
Ji Yun He (Dilraba Dilmurat) dan Chang Yi (Allen Ren Jia Lun) harus menghadapi serangkaian konspirasi dan kesalahpahaman demi menyatukan cinta mereka yang terlarang. Sebagai master iblis dan duyung, mereka harus berjuang memecahkan kesenjangan antara dua dunia untuk dapat bersatu. Konfrontasi antara Beiyuan dan Xian Shifu memimpin jalan cerita dalam The Blue Whisper Part 2.
Sang duyung yang memiliki hati yang murni dan baik di masa lalu bergabung dengan Beiyuan dan menjadi Raya Beiyuan untuk fokus ‘melakukan bisnis’ dan melawan. Demi menyelamatkan Ji Yun He kekasihnya, Chang Yi memutuskan untuk menghadapi Shunde Xianji sendirian. Dapatkah Ji Yun He dan Chang Yi menahan berbagai serangan demi menyatukan cinta mereka?
 
Details
Drama: The Blue Whisper: Part 2
Native Title: 恰似故人归
Also Known As: Yu Jiao Ji Zhi Qia Si Gu Ren Gui , 驭鲛记 , Yu Jiao Ji , 驭鲛记之恰似故人归 , Qia Si Gu Ren Gui
Director: Chu Yui Bun
Screenwriter: Li Jing Ling
Genres: Romance, Wuxia, Fantasy
Episodes: 20
Aired: Apr 4, 2022 - Apr 25, 2022
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday
Original Network: Youku
Duration: 45 min.
Country: China
 
Related Content
The Blue Whisper: Part 1 (Chinese prequel)
 
Main Role
Dilraba Dilmurat - Ji Yun He
Ren Jia Lun - Chang Yi 
 
Support Role
Xiao Shun Yao - Lin Hao Qing [Young master of Wan Hua Valley]
Cristy Guo - Shunde Fairy | Ning Xi Yu [Disciple of Ning Qing]
Fan Zhen - Xue San Yue [Demon catcher]
Wang Yi Fei - Qing Yao
Ci Sha - Li Shu [Royal advisor]
Wang Zi Teng - Kong Ming / "Da Tu Lu"
Wang Dong - Ning Qing [Head Immortal Master]
Hu Yi Xuan - Luo Jin Sang / "Luo Luo" [Butterfly spirit]
Wang Jun Hao - Qu Xiao Xing [Demon Master]
Fu Hong Sheng - Qing Xuan
Zheng Guo Lin - Ning Ruo Chu
Tan Kai - Si Fang Shen Jun [God of 4 Squares]
Zhang Xi Lin - He Xu Shen Jun [Immortal]
He Zhong Hua - Jiao Wang [Chang Yi's father]
Fu Jun - Elder Dong Lian
Wang Shan Shui - Zhu Ling [Master of Lingshuang Pavilion]
Bai Hai Tao - Fei Lian [Immortal Lord]
Michael Mao - Lei Ze [Immortal Lord]
Wang Zun - Da Huan [Cat Clan, Li Shu's subordinate]
Yang Jia Hua - Ji Ning
Yan Lin Fei - Lu Jin Yan
 Wei Bing Hua - Fu Chao
Han Shuai - Fu Heng [Prince of Snake Clan]
Li Yi Ru - A Ming [Pheasant Essence]
Otto Chan - Sheng You
Zhang Zi Han - Ning Ruo Chu [Young]
Liu Guang Hou - Elder Mu Ze
Yin Zhe Fei - [Head master Lin's first disciple]
Oscar He - Ru Jun [Heavenly Emperor]
Tong Lei - Qing Ji
Sun Chu Hong - Qi Feng [Qing Yao's cousin]
Yu Miao Xin - Envoy Zhang [Fairy Shunde's Immortal subordinate]
Chen Guan Hong - Si Yu [Lin Hao Qing's attendant]
 
Guest Role
Meng Yu - Zhu Yan, Demon King [Voice]
Li Shen - Ji Cheng Yu [Disciple of Ning Qing]
Kristina - Ji Yun He / A'Ji [Young]
 
 
 
 

 

Fitur ini masih dalam proses
Fitur ini masih dalam proses