Trailer The Blue Whisper: Part 1 (2022)

 
Sinopsis
Ji Yun He (Dilraba Dilmurat) adalah seorang master iblis yang paling berbakat dan kuat yang tinggal di Lembah Iblis. Sayangnya, ada sebuah rahasia gelap yang membatasi Ji Yun He untuk menjelajah dunia di waktu luang. Sementara itu, di Lembah milik Putri Shunde yang kejam tiba-tiba muncul duyung jantan Chang Yi (Ren Jia Lun). Sang Putri ingin mencari seseorang untuk membantu menjinakkan Chang Yi agar ia dapat berbicara, memiliki kaki seperti manusia, dan setia melayaninya. Ji Yun He terpilih untuk menjalankan tugas tersebut. Mau tidak mau ia harus meminta bantuan kepada Lin Hao Qing (Xiao Shun Yao), saudara angkat sekaligus musuh bebuyutannya. Tugas tersebut membuat hubungan Ji Yun He dan Chang Yi semakin dekat, hingga akhirnya sang master iblis jatuh cinta kepada si duyung. Saat itulah Ji Yun He harus mengambil keputusan penting antara kebebasan Chang Yi atau dirinya sendiri.
 
Details
Drama: The Blue Whisper: Part 1
Native Title: 与君初相识
Also Known As: Yu Jiao Ji , Yu Jiao Ji Zhi Yu Jun Chu Xiang Shi , 驭鲛记 , 馭鮫記之與君初相識 , 驭鲛记之与君初相识 , Yu Jun Chu Xiang Shi
Director: Chu Yui Bun
Screenwriter: Li Jing Ling
Genres: Romance, Wuxia, Fantasy
Episodes: 22
Aired: Mar 17, 2022 - Apr 1, 2022
Aired On: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Original Network: Youku
Duration: 45 min.
Country: China
 
Adapted from the novel "Yu Jiao Ji" (驭鲛记) by Jiu Lu Fei Xiang (九鹭非香)
 
Main Role
Dilraba Dilmurat - Ji Yun He
Ren Jia Lun - Chang Yi 
 
Support Role
Xiao Shun Yao - Lin Hao Qing [Young master of Wan Hua Valley]
Fan Zhen - Xue San Yue [Demon catcher]
Cristy Guo - Shunde Fairy | Ning Xi Yu [Disciple of Ning Qing]
Ci Sha - Li Shu [Royal advisor]
Hu Yi Xuan - Luo Jin Sang / "Luo Luo" [Butterfly spirit]
Wang Zi Teng - Kong Ming / "Da Tu Lu"
Yin Zhe Fei - [Head master Lin's first disciple]
Fu Hong Sheng - Qing Xuan [King of Qingqiu / Fox Clan]
Otto Chan - Sheng You
Lu Yan Bei - Qing Shu [Lin Cang Lan's attendant]
Li Yi Ru - A Ming [Pheasant Essence]
Bai Hai Tao - Immortal Lord Fei Lian
Wang Jun Hao - Qu Xiao Xing [Demon Master]
Jiang Xiao Lin - Xiao Huan
Yang Jia Hua - Ji Ning
He Yong Sheng - [Li Shu's grandfather]
Wei Bing Hua - Fu Chao
Fu Jun - Elder Dong Lian
Wang Zun - Da Huan [Cat Clan, Li Shu's subordinate]
Liu Guang Hou - Elder Mu Ze
Michael Mao - Immortal Lord Lei Ze
Sun Chu Hong - Qi Feng [Qing Yao's cousin]
Wang Dong - Ning Qing [Head Immortal Master]
Hai Yi Tian - Lin Cang Lan [Head master of Wan Hua Valley]
Han Shuai - Fu Heng [Prince of Snake Clan]
Tang Hao - [Little Fox Fairy]
Zhang Xi Lin - He Xu Shen Jun [Immortal]
Zheng Guo Lin - Ning Ruo Chu
Tan Kai - Si Fang Shen Jun [God of 4 Squares]
Oscar He - Ru Jun [Heavenly Emperor]
Yu Miao Xin - Envoy Zhang [Fairy Shunde's Immortal subordinate]
Chen Guan Hong - Si Yu [Lin Hao Qing's attendant]
 
Guest Role
Li Bao Er - Luo Suo
Yan Lin Fei - Lu Jin Yan
Xiao Tian Ren - Lin Hao Qing [Young]
Zhang Zi Han - Ning Ruo Chu [Young]
Sa Ding Ding - [Gu Huo Bird]
Jonny Zhang - Ning Qing [Young]
Tong Lei - Qing Ji / Fu Ling
He Zhong Hua - Jiao Wang [Chang Yi's father]
Wang Yi Fei - Qing Yao
Li Shen - Ji Cheng Yu [Disciple of Ning Qing]
Kristina - Ji Yun He / A'Ji [Young]
Meng Yu - Zhu Yan, Demon King [Voice]
 
 
Fitur ini masih dalam proses
Fitur ini masih dalam proses