When You Be Me (2022) Episode 16

Sinopsis
The bullied "three no girls" and the cynical second-generation school bully live in two very different families. A soul exchange made them realize that the other party seemed to be able to live life as they dreamed easily! 

Details
Drama: When You Be Me
Native Title: 反转人生
Also Known As: Fan Zhuan Ren Sheng , Wished
Director: Chen Chang
Genres: Romance, Youth, Family, Supernatural
Episodes: 26
Aired: May 5, 2022 - May 26, 2022
Aired On: Thursday, Friday, Saturday
Original Network: Mango TV, Tencent Video
Country: China

Main Role
Kido Ma - Qiao Nan
 Zhou Yi Ran - Mu Xiang Xiang
Vincent Cao - Jiang Hai
 
Support Role
Li Chuan - Qiao Rui
Katherine Zhao 
Li Ming Yuan - Yan Zhi Yang
 Wang Ting - Luo Mei Sheng
 Liu Jin Long - Qiao Yuan Shan
 Kong Lin - [Da Bo's mother]
 Liang Chao - Mu De Feng
 Wu Ya Heng - Li Qing Hua
 Liu Yuan Yuan- Xu Xiao Yu
 Gao Xuan Ming - Guo Zhi
 Liu An Qi - Fang Ling Li

Fitur ini masih dalam proses
Fitur ini masih dalam proses